Tamil Ujiladevi Forum
Tamil Ujiladevi Forum

Tamil Ujiladevi Forum உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது!!!

இங்கு உங்களுக்கு எழுத்து சுதந்திரம், கருத்து சுதந்திரம் உண்டு ஆகவே உங்களின் மேலான ஆக்கங்களை பதியுமாறும் அன்புடன் வேண்டுகிறோம் .

தங்களின் படைப்புகள் மற்றும் கருத்துக்களை வெளியிட பதிவு செய்யுங்கள்

நன்றி

Top posting users this month


தேசிய அரசாங்கத்தில் அமைச்சு பதவிகளை பெற்று கொள்ளும் உறுப்பினர்களின் பெயர் விபரங்கள்

Go down

தேசிய அரசாங்கத்தில் அமைச்சு பதவிகளை பெற்று கொள்ளும் உறுப்பினர்களின் பெயர் விபரங்கள்

Post by oviya on Tue Aug 25, 2015 3:27 pm

புதிய தேசிய அரசாங்கத்தில் அமைச்சர் பதவிகளை பெற்று கொள்ளும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்களின் பெயர் பட்டியல் நம்பத்தகுந்த தகவல் வட்டாரங்கள் ஊடாக கிடைத்துள்ளன.
இப் பெயர் பட்டியலுக்குள் தேசிய அரசாங்கத்திற்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு வெளியிட்ட விதுர விக்ரமநாயக்கவின் பெயரும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

பெயர் விபரங்கள்,

ரணில் விக்ரமசிங்க

ரவி கருணாநாயக்க

சஜித் பிரேமதாஸ

தயா கமகே

அகில விராஜ் காரயவசம்

லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல

ரவுப் ஹக்கிம்

சுஜுவ சேனசிங்க

ஹர்ஷ டி சில்வா

பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க

விஜேதாஸ ராஜபக்ச

ருவண் விஜேவர்தன

ரஞ்சன் ராமநாயக்க

அஜித் பீ பெரேரா

அர்ஜுன ரணதுங்க

ஜோன் அமரதுங்க

மொஹமட் ஹலீம்

வசந்த சேனாநாயக்க

ரஞ்சித் மத்துமபண்டார

ஹரின் பெர்ணான்டோ

வசந்த அலுவிஹார

இரான் விக்ரமரத்ன

திலிப் வெதஆராச்சி

மொஹமட் மாஹாரூப்

பாலித்த தெவரபெரும

பாலித்த ரங்க பண்டார

ரவி சமரவீர

வடிவேல் சுரேஷ்

புத்திக்க பத்திரன

மங்கள சமரவீர

சாகல ரத்ணாநாயக்க

கயந்த கருணாதிலக்க

வஜிர அபேவர்தன

பீ.ஹெரிசன்

சந்திரானி பண்டார

நிரோஷன் பெரேரா

பீ.திகாம்பரம்

ராதா கிருஷ்னன்

நவீன் திஸாநாயக்க

தொண்டமான்

ஜயவிக்ரம பெரேரா

எஸ்.பீ.நாவின்ன

அஷோக் அபேசிங்க

அமீர் அலி

கபீர் ஹஷீம்

சம்பிக்க பிரேமதாஸ

ரிஷாட் பதியூதீன்

தலதா அத்துகோரல

துனேஷ் கன்கந்த

அனோமா கமகே

மலிக் சமரவிக்ரம

ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன

திலக் மாரபன

டீ.எம்.சுவாமிநாதன்

அத்துரலிய ரத்ன தேரர்

எம்.கே.டி.எஸ்.குணவர்தன

மொஹமட் நவாவி

துமிந்த திஸாநாயக்க

மொஹான் லால்

விதுர விக்ரமநாயக்க

சரத் அமுனுகம

கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல

சிறிபால கம்லத்

மஹிந்த அமரவீர

தேனுக்க விதானகமகே

சந்திரசிறி கஜதீர

சந்திம வீரக்கொடி

பிரியங்கர ஜயரத்ன

தயாசிறி ஜயசேகர

ரஞ்சித சியம்பலாப்பிட்டிய

டிலான் பெரேரா

ஏ.ஏ.எம்.பவுசி

விஜயமுனி சொய்சா

மஹிந்த சமரசிங்க

லக்ஷ்மன் யாப்பா

பைஸர் முஸ்தப்பா

எம்.ஹிஸ்புல்லா

எஸ்.பீ.திஸாநாயக்க

திலங்க சுமத்திபால
avatar
oviya

Posts : 50968
மன்றத்தில் இணைத்த தேதி : 12/12/2014

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum