Tamil Ujiladevi Forum
Tamil Ujiladevi Forum

Tamil Ujiladevi Forum உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது!!!

இங்கு உங்களுக்கு எழுத்து சுதந்திரம், கருத்து சுதந்திரம் உண்டு ஆகவே உங்களின் மேலான ஆக்கங்களை பதியுமாறும் அன்புடன் வேண்டுகிறோம் .

தங்களின் படைப்புகள் மற்றும் கருத்துக்களை வெளியிட பதிவு செய்யுங்கள்

நன்றி

Top posting users this month


ம‌ண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் - TMS

Go down

ம‌ண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் - TMS

Post by sathishkumar on Fri Dec 05, 2014 2:12 pm

ம‌ண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் - TMSம‌ண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் ம‌ண்ணாவேன் ஒரு ம‌ர‌மானாலும் ப‌ழ‌முதிர் சோலை ம‌ர‌மாவேன் ம‌ண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் ம‌ண்ணாவேன் ஒரு ம‌ர‌மானாலும் ப‌ழ‌முதிர் சோலை ம‌ர‌மாவேன் க‌ருங்க‌ல்லானாலும் தணிகை ம‌லையில் க‌ல்லாவேன் க‌ருங்க‌ல்லானாலும் தணிகை ம‌லையில் க‌ல்லாவேன் ப‌சும் புல்லானாலும் முருக‌ன் அருளால் பூ ஆவேன் நான்... ம‌ண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் ம‌ண்ணாவேன் ஒரு ம‌ர‌மானாலும் ப‌ழ‌முதிர் சோலை ம‌ர‌மாவேன்

பொன்னானாலும் வ‌டிவேல் செய்யும் பொன்னாவேன் ப‌னி பூவானாலும் ச‌ர‌வ‌ண‌ப்பொய்கை பூவ‌வேன் பொன்னானாலும் வ‌டிவேல் செய்யும் பொன்னாவேன் ப‌னி பூவானாலும் ச‌ர‌வ‌ண‌ப்பொய்கை பூவ‌வேன் த‌மிழ் பேச்சானாலும் திருப்புக‌ழ்விள‌க்க‌ பேச்சாவேன் த‌மிழ் பேச்சானாலும் திருப்புக‌ழ்விள‌க்க‌ பேச்சாவேன் ம‌ன‌ம்பித்தானாலும் முருக‌ன்

அருளால் முத்தாவேன் நான்... ம‌ண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் ம‌ண்ணாவேன் ஒரு ம‌ர‌மானாலும் ப‌ழ‌முதிர் சோலை ம‌ர‌மாவேன் சொல்லானாலும் ஓம் என்றொலிக்கும் சொல்லாவேன் ப‌ழ‌ச்சுவையான‌லும் ப‌ஞ்சாமிர்த‌ச் சுவையாவேன்

சொல்லானாலும் ஓம் என்றொலிக்கும் சொல்லாவேன் ப‌ழ‌ச்சுவையான‌லும் ப‌ஞ்சாமிர்த‌ச் சுவையாவேன் அருள் உண்டானாலும் வீடும் பேரும் உண்டாவேன் அருள் உண்டானாலும் வீடும் பேரும் உண்டாவேன் த‌னி உயிரானாலும் முருக‌ன் அருளால் ப‌யிராவேன் நான்... ம‌ண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் ம‌ண்ணாவேன் ஒரு ம‌ர‌மானாலும் ப‌ழ‌முதிர் சோலை ம‌ர‌மாவேன் க‌ருங்க‌ல்லானாலும் தணிகை ம‌லையில் க‌ல்லாவேன் ப‌சும் புல்லானாலும் முருக‌ன் அருளால் பூ ஆவேன் நான்... ம‌ண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் ம‌ண்ணாவேன் ஒரு ம‌ர‌மானாலும் ப‌ழ‌முதிர் சோலை ம‌ர‌மாவேன் முருகா முருகா முருகா முருகா முருகா
avatar
sathishkumar

Posts : 20
மன்றத்தில் இணைத்த தேதி : 02/12/2014

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum